• header1
  • header2
  • header3

PEADPUHZ-RP100125140

תיאור

מזגן מיני מרכזי נסתר מסדרת PEAD/PUHZ-RP100/125/140

 

 

Inverter PEAD-RP

• BTU 16,700-52,200

• אפשרות למעבר אוטומטי בין חימום וקירור לשמירה על טמפ' קבועה. השקטת המעבה לחצי באופן אוטומטי בלילה.

• שמירה על לחות והרגשה נעימה בחלל הממוזג

• אפשרות חיבור למגוון שלטים

• אפשרות חיבור לשלטים מרכזיים במערכות בית חכם

• מתאים לקירור חדרי מחשב

• חמישה מפלי לחץ בהתאם לכל דרישה

• פעולת המזגן שקטה

• חסכון באנרגיה

• חימום הבית גם בעת טמפ' חיצונית של 20- מעלות צלסיוס

• קירור גם בעת טמפ' חיצונית 46- מעלות צלסיוס ללא התאמות

• הפעלה אוטומטית - במקרים של הפסקות חשמל היחידה חוזרת לעבוד עם חזרת אספקת החשמל.


kamin-gas

kamin-ez

mazgan

tanur